gototopgototop
top
logo


Foto`s De Vrijheid

Sponsoren Zwartkruit


Baancommandant

De baancommandant


Een andere functie op de baan is de baancommandant. Het komt voor, dat de griffier, bij toerbeurt, een baancommandant aanwijst. Op de meeste clubavonden zult u echter merken, dat de taken van zowel de griffier als de baancommandant door één en dezelfde persoon worden uitgevoerd. Houdt er echter rekening mee, dat er ook wel eens twee personen zijn.


Ook aan de baancommandant bent u ONVOORWAARDELIJKE GEHOORZAAMHEID schuldig. De baancommandant ziet er op toe, dat in de eerste plaats de veiligheidsregels in acht worden genomen. Ten tweede het schieten rustig en ordelijk verloopt. Tevens ziet de baancommandant er op toe, dat de schijven worden afgeplakt en alles netjes wordt opgeruimd, als de schutter de baan verlaat. Dit houdt in de lege hulzen in de hulzenton en het papier in de papierbak.


De baancommandant kan, evenals de griffier of een medeschutter, de rode lamp bedienen. Wat te doen als de rode lamp gaat branden?ONMIDDELLIJK HET SCHIETEN STAKEN, HET WAPEN ONTLADEN EN OPEN OP DE TAFEL LEGGEN EN WACHTEN OP
INSTRUCTIES.Ontladen wil zeggen:

  • Bij een pistool> ontladen, magazijn verwijderen en wapen zichtbaar met de slede naar achteren op de brits, stap naar achteren..

  • Bij een revolver> ontladen, de trommel uit het wapen, wapen met geopende trommel op de brits, stap naar achteren.


IEDEREEN MOET de rode lamp op de baan aanzetten, als er zich een noodsituatie voordoet, daarna onmiddellijk de griffier of iemand van het bestuur waarschuwen. Ook moet je de rode lamp bedienen als je bijvoorbeeld op 10 meter of 12 meter wilt gaan schieten, dit om de kabels op de juiste plaats te hangen of uw hulzen op te zoeken of een gevallen kaart weer op te hangen.


In het geval, dat u zelf op de baan moet zijn, dan zet u dus de rode lamp aan en controleert of de schutters zich aan de regels houden.


Ook al weet u zeker, dat alles naar wens verlopen is, geef dan alsnog de volgende instructies:


 

  • "WAPENS ONTLADEN" - controleer of iedereen dat gedaan heeft, op ALLE schietpunten.

  • "OPEN OP TAFEL" - controleer of dit inderdaad door iedereen gedaan is, dus bij een pistool het magazijn er uit, slede naar achteren en bij een revolver de trommel open.
Laatst aangepast op donderdag, 22 december 2016 15:55
 

bottom

Webdesign by Veldhuis4.