gototopgototop
top
logo


Foto`s De Vrijheid

Sponsoren Zwartkruit


Interne competitie (uitleg)

 

De Interne Competitie (uitleg)

 

Volgens de wet moet u, als u een wapen voorhanden wilt hebben, een erkende tak van schietsport beoefenen. Gewoon gezegd oefenen voor, door de K. N. S. A. goedgekeurde, wedstrijden. Omdat niet iedereen in staat is om wedstrijden te schieten, heeft de schietvereniging de “ interne competitie“ ingesteld.
 

U kunt in de onderstaande disciplines deelnemen aan de interne competitie van SV de Vrijheid.

 

Discipline

Afstand

Aantal schijven

Aantal schoten per schijf

Maximaal aantal punten

MKL/MKZ

25 meter

1

10

100

KKG

12 meter

2

5

100

KKG

50 meter

1

10

100

GKG .30 M1

50 meter

1

10

100

Militair Pistool

25 meter

4

6

240

Zwartkruit pistool/revolver

25 meter

1

13

100

Zwartkruit geweer

50 meter

1

13

100

 

Hoe gaat de interne competitie nu in zijn werk?

Wanneer u uw interne competitie wilt schieten, meldt u dit vooraf bij de dienstdoende griffier.

U meldt welke discipline u wilt schieten en in geval van Klein Kaliber Geweer ook op welke afstand.

De griffier geeft u dan het aantal en soort schijven mee dat bij de betreffende discipline hoort en zal deze merken met een uw lidnummer en het klasseringstempel geweer of pistool afhankelijk van de discipline die geschoten wordt.

Ook krijgt u één proefkaart mee waarop u net zoveel schoten kan doen als u wilt.

 

Na afloop van de schietbeurt telt u de score bij elkaar op, noteert deze op de wedstrijdkaart en overhandigt deze aan de dienstdoende griffier. De griffier zal dan de wedstrijdkaart in het daarvoor bestemde bakje plaatsen. Schoten, die buiten de kleine kaart vallen, kunt u bij de andere geschoten punten optellen. Deze schoten noteert u met een + teken er voor, zodat voor een ieder duidelijk is, dat deze dus buiten de insteekkaart zijn gevallen. Heeft u volledige missers, dan vermeld u deze met een nul (0) of met een streepje (-).

De door uzelf getelde scores zullen steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

 

Wekelijks worden de geschoten wedstrijdkaarten verwerkt in de interne competitie registratie zodat aan het eind van de interne competitie bepaald kan worden welke schutters in de verschillende disciplines gewonnen hebben.

Aan het eind van ieder kwartaal zal er een overzicht van de interne competitie op het publicatiebord gehangen worden en zal deze ook op de website van de vereniging geplaatst worden.

 

U dient al uw interne competitie wedstrijden in een jaar in één en dezelfde discipline te schieten. Het is dus niet toegestaan om bijvoorbeeld 4 maal MKL of MKZ te combineren met 4 maal KKG.

U zult dus minimaal acht wedstrijden per jaar in dezelfde discipline moeten schieten, waarvan de acht hoogste scores meetellen voor de einduitslag.


Het is ten strengste verboden om volledige missers en/ of schoten in de moederkaart erbij te schieten. U benadeelt daardoor natuurlijk andere schutters, en u houdt uzelf natuurlijk ook voor de gek. Dit valt natuurlijk onder het hoofdstuk "sportiviteit" naar uzelf en naar uw medeschutters.

Bij de telling van de score, telt u natuurlijk alles bij elkaar op, met dien verstande, dat u schoten, die een lijn raken mag opwaarderen. Als u bijvoorbeeld een 8 geschoten heeft, maar deze raakt de lijn van de 9, mag u een 9 noteren. Voor twijfelgevallen bezit de schietvereniging zogenaamde kalibers. Bij voorgaand voorbeeld zijn we er van uitgegaan, dat een schot echt duidelijk een lijn geraakt heeft. Is het echter niet duidelijk te zien en heeft u hierover twijfels, dan doet u een kaliber in het gat en kijkt of de rand van het kaliber de rand van de lijn raakt. Is dit het geval, dan wordt bijvoorbeeld een 8 een 9. Is dit niet het geval, dan blijft een 8 een 8.

Het bestuur zal aan het eind van ieder kwartaal controleren of u de tot dan toe benodigde aantal wedstrijdkaarten hebt geschoten. Indien u niet het aantal kaarten geschoten heeft wat u had moeten schieten krijgt u een waarschuwing. Mocht u daarna nog niet meedoen, dan wordt u op dat moment geroyeerd als lid van onze vereniging.

 

Laatst aangepast op zondag, 05 april 2015 13:28
 

bottom

Webdesign by Veldhuis4.